Skolråd

Skolrådet är ett forum för frågor från alla dem som på olika sätt är delaktiga i skolans verksamhet. Elever, skolledning, pedagogisk personal, kökspersonal, och vårdnadshavare. Frågorna är ofta av mycket olika slag. 
 
Föräldrar och elever får inblick i skolans verksamhet och skolan får veta föräldrarnas och elevernas åsikter i särskilda frågor. Mötena är under skoltid mellan kl.8.30-9.30 och äger rum regelbundet, cirka fyra gånger per termin.

Dela: