Till innehåll på sidan

Skolans historia

Karlbergsskolan invigdes hösten 1986, och tillhörde då Matteus rektorsområde. Arkitekt var Lars Runbäck. Han arbetade på Svenska Bostäders arkitektkontor och ritade även angränsande bostadshus i kvarteret.

Birkaskolan tillhörde

  • Karlberg 1988-1991
  • Tomteboskolan 1987-1991 under Matteus rektorsområde.

Skolan blir en skolenhet

1991 blev Karlbergsskolan en egen enhet. Benämningen ”Karlbergs skolor” användes från och med 1998 som ett samlingsnamn för Karlbergsskolan, Birkaskolan och Tomteboskolan.

Skola och förskola i samverkan

Skolan var under 2006 sammanslagen med 4 stycken förskolor i Birkastan och hade då namnet "Karlbergs skola & förskolor".

Karlbergs skola

Genom nya politiska beslut separerades skola och förskola återigen. Skolan tillhör nu utbildningsförvaltningen, medan förskolan är kvar i stadsdelsförvaltningen. Sedan 2006 heter skolan Karlbergs skola.

Skolan firade sitt 20-årsjubileum med elever, föräldrar och personal den 4 maj 2007. En förälder på skolan, Claes Dymling tog då fram en jubileumsskrift som gäller Karlbergsdelen av den nuvarande enheten. Fotografier har en skolgranne, Ulf Eliasson, bidragit med.

Dela: