Till innehåll på sidan

Samverkan hem och skola

Samverkan

Skolråd och föräldraråd

För att vi ska lyckas till fullo med era barns skolgång behöver vi samverka med er vårdnadshavare. Därför bjuder vi bland annat in till skolråd två gånger per termin. Skolrådet är ett forum för frågor för alla som på olika sätt är delaktiga i skolans verksamhet - elever, skolledning, pedagogisk personal, kökspersonal och vårdnadshavare. Föräldrar och elever får inblick i skolans verksamhet och skolan får veta föräldrarnas och elevernas åsikter i olika frågor. Ofta har varje klass ett eller två klassombud som deltar i ett föräldraråd. Föräldrarådets möten sköter vårdnadshavarna helt utan skolans inblandning. Föräldrarådet utser sedan två representanter som deltar på skolrådet.

Dela:
Kategorier: