Till innehåll på sidan

Om skolan

Information om Karlbergs skola

Karlbergs skola

Karlbergs skola är en F-3 skola med cirka 220 elever och cirka 35 anställda.

Skolan är utspridd på flera adresser.
På Norrbackagatan 31-33 ligger huvudbyggnaden och vår enhet Karlberg.

Där har vi en av våra åk 1:or och våra två åk 2:or och en större samlingssal, tillika matsal. På våning 1 sitter skolledning, administration, skolans expedition och vårt elevhälsoteam.

Strax utanför huvudbyggnaden har vi lokaler till vår förskoleklass, enheten kallas Regnbågen.

På Karlbergsvägen 86, plan 1, inrymda i Stiftelsen Birkagårdens fastighet, ligger enhet Birka där vi för närvarande har våra åk 3:or. På våning 3 har vi vår andra åk 1:a samt ytterligare lokaler till vår förskoleklass, enheten kallas Tomtebo.

Mitt på skolgården ligger vår idrottshall.

Skolgården är ett grönområde omgärdat av flerfamiljshus vilket ger en lugn och trygg miljö. Skolgården är samtidigt en allmän park som är nyrenoverad.

Skolan har ett eget tillagningskök där det lagas näringsriktig och god mat.  

Fritidsverksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad med skolan. Med detta menas att fritids använder samma lokaler samt att
undervisning och fritidsverksamhet fungerar som en helhet. Fritidspersonalen följer elevernas hela dag och fungerar som ett stöd i klasserna,
något som skapar trygghet och arbetsro samt stärker undervisningens kvalitet. 

Verksamheten präglas av goda värden som exempelvis trygghet, trivsel, hänsyn, kamratskap och respekt.
Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet och hålls ständigt levande genom samtal och reflektion.
För elever och personal ska verksamheten kännas trygg och trivsam.

Vi satsar mycket på digitalisering och programmering är ett naturligt inslag både i skola och på fritids.

 

 

 

Dela:
Ingress: 
Information om Karlbergs skola