Om skolan

Karlbergs skola

”Så fort man kliver in blir man sedd och möts av en varm miljö” brukar besökare säga.

Karlbergs skola är den lilla skolan i den stora staden, men vi växer. 
Vi är nu en F-4 skola med cirka 300 elever och cirka 45 anställda.

Skolan är utspridd på flera adresser.
På Norrbackagatan 31-33 ligger enhet Karlberg. Där har vi våra tre åk 1:or och en större samlingssal, tillika matsal. 

På Karlbergsvägen 86, plan 1, inrymda i Stiftelsen Birkagårdens fastighet, ligger enhet Birka där vi för närvarande har våra tre förskoleklasser.

Mitt på skolgården ligger vår idrottshall och vår Paviljong. På markplanet i Paviljongen har vi våra två åk 2:or och på plan ett våra två 3:or. På Tomtebogatan 42 huserar åk 4.

Skolgården är ett grönområde omgärdat av flerfamiljshus vilket ger en lugn och trygg miljö. Skolgården är samtidigt en allmän park.

Skolan har ett eget tillagningskök där det lagas näringsriktig och god mat.  

Fritidsverksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad med skolan. Med detta menas att fritids använder samma lokaler samt att
undervisning och fritidsverksamhet fungerar som en helhet. Fritidspersonalen följer elevernas hela dag och fungerar som ett stöd i klasserna,
något som skapar trygghet och arbetsro samt stärker undervisningens kvalitet. 

Verksamheten präglas av goda värden som exempelvis trygghet, trivsel, hänsyn, kamratskap och respekt.
Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet och hålls ständigt levande genom samtal och reflektion.
För elever och personal ska verksamheten kännas trygg och trivsam.

Vi satsar mycket på digitalisering och programmering är ett naturligt inslag både i skola och på fritids.

 

 

 

Dela:

Karlbergs skolas styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2017/18

Verksamhetsplan 2017