Till innehåll på sidan

Förväntningar

Skolan har tagit fram ett dokument som beskriver vad man som förälder kan förvänta sig av skolan, vad som förväntas av eleverna och vad skolan förväntar sig av föräldrarna. Det kan du läsa mer om här.

 

Som förälder kan du förvänta dig av oss i skolan att vi:

 • möter eleverna med hänsyn och respekt
 • arbetar för att eleverna ska tycka att det är lärorikt och roligt att gå till skolan
 • arbetar för en trivsam och lugn skolmiljö
 • hjälper eleverna att lösa konflikter
 • tar kontakt med dig om något särskilt har inträffat
 • uppmärksammar barn i svårigheter, upprättar åtgärdsprogram tillsammans med er samt följer upp och utvärderar
 • bjuder in till utvecklingssamtal varje termin
 • bjuder in till föräldramöte varje läsår

 

Vi förväntar oss av dig som elev att du:

 • följer skolans trivselregler
 • berättar för lärare (eller annan vuxen) om du eller någon annan är utsatt
 • tar ansvar för ditt skolarbete och gör ditt bästa
 • är hjälpsam, trevlig och visar respekt mot kamrater och vuxna
 • använder ett vårdat språk
 • lyssnar utan att avbryta när någon annan pratar
 • väntar på din tur (t ex när flera elever samtidigt behöver hjälp)
 • passar tider
 • tar ansvar för dina egna och skolans saker
 • berättar för lärare (eller annan vuxen) när något gått sönder eller förstörts

 

Vi förväntar oss av dig som förälder att du:

 • hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet
 • ser till att ditt barn passar tider
 • ser till att ditt barn är utvilat och har ätit frukost
 • ansvarar för ditt barns kläder i entrén
 • kommer till föräldramöten och samtal
 • hjälper till med läxor
 • undviker ledighet utöver skolloven
 • månar om att ditt barn använder ett vårdat språk
 • håller kontakt med ditt barns lärare/fritidspersonal
 • månar om att barnet visar respekt för lärare, kamrater och andra vuxna
 • tar dig tid att komma till föräldraföreningens möten
 • håller kontakt med klassombuden
 • ringer och meddelar ditt barns frånvaro till respektive hemvist
Dela:
Kategorier: