Föräldraföreningen

Syftet

Genom föräldraföreningen får du inblick i skolans verksamhet och kan påverka den. Självfallet är elevernas situation och utveckling avgörande för föreningens agerande. I föreningen diskuterar föräldrarna gemensamma skolfrågor och finns underlag för ett gemensamt förslag från föräldrarna förs detta fram till skolan. Föreningen är en aktiv partner i diskussionen med skolans ledning utan att blanda sig i skolans inre organisation.

Klassombud

Varje klass i de olika skolorna utser ett eller flera klassombud. Klassombuden fångar upp synpunkter och stämningar och för dessa vidare till föräldraföreningen. Klassombudsmöten är öppna för alla medlemmar i föreningen.

Föräldraföreningen har vanligtvis 4-5 möten per termin, och på dessa framför klassombuden eventuella frågor som behandlats på klassombudsmöte. Ev. kommer det upp frågor på mötet som vi i föreningen vill föra vidare till förvaltningsrådet och då tar vi med dem till nästkommande möte.
   
Medlemskap i Föräldraföreningen

Alla föräldrar eller vårdnadshavare till elever vid Karlbergs skola och förskoleklasser är välkomna som medlemmar i föräldraföreningen. Du kan vara en passiv medlem som stöder föreningen ekonomiskt. Mera aktiv är du som klassombud som arrangerar möten i klassen och deltar i möten med förvaltningsrådet.

Hur används pengarna?

Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift, men ser gärna att föräldrar bidrar med ett mindre belopp, just nu 100 kronor per läsår och familj. Med ditt frivilliga bidrag stödjer du olika aktiviteter i skolan. Det kan vara inköp av material eller bidrag till pedagogiska föredrag eller kulturella evenemang. Kom gärna med förslag.

Kalendarium

Föräldraföreningens årsmöte:

Kontakt med Föräldraföreningen:

Robin Knight, ordförande, robin@knight.nu
Renita Thedvall, renita.thedvall@gmail.com

Dela: