Till innehåll på sidan

Elevråd/elevinflytande

Information

Elevrådet består av två representanter från varje klass. Elevrådet träffas en gång i månaden.

Klassråd har klasserna varje vecka. Där styrs innehållet av eleverna och elevrådet förbereds.

IKT-ambassadörer - elevrepresentanter

Läs- och skrivambassadörer – elevrepresentanter

Restaurang-ambassadörer – elevrepresentanter

Fritids-ambassadörer - elevrepresentanter

Dela: