Elevråd

Elevrådet består av två representanter från varje klass. Elevrådet träffas en gång i månaden.

Klassråd har klasserna varje vecka. Där styrs innehållet av eleverna och elevrådet förbereds.

Dela:
Kategorier: