Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Uppdragsbeskrivning elevhälsoteam och trivsel- och trygghetsteam

Elevhälsoteamets uppdrag

Elevhälsoteamet arbetar med skolans tillgänglighet för att skapa en skola för alla. Vi har fokus på psykiska, fysiska och sociala miljön. Elevhälsoteamet består av personal med psykologisk, pedagogisk och medicinsk kompetens. Elevhälsoteamets arbete omfattar stöd, handledning, åtgärder samt förebyggande och hälsofrämjande arbete för eleverna under deras hela dag i skolan. Elevhälsoteamet ansvarar för att förankra elevhälsoplanen hos all personal.  All personal arbetar tillsammans för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och förmågor. 

Elevhälsoteamet på Karlbergs skola består av skolpsykolog, skolsköterska, kurator, specialpedagog, biträdande rektor och rektorn. Skolläkaren närvarar vid behov och utifrån överenskommelse.

 

Trivsel- och trygghetsteamets uppdrag 

Trivsel- och trygghetsteamet planerar skolans förebyggande arbete gällande trygghet över hela skolans yta. Trivsel- och trygghetsteamet strukturerar kartläggningen av trivseln, tryggheten och utvärderar samt analyserar behovet för ett förebyggande arbete.

Trivsel- och trygghetsteamet på Karlbergs skola består av en administrativ grupp: biträdande rektor, specialpedagog och kurator, samt en operativ grupp som består av personal från varje årskurs, vuxna närmast eleverna.

Dela:
Kategorier: