Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsa

Läsåret 2020/2021

Karlbergs skolas elevhälsoteam:

Ulrica Colliander        rektor                  ulrica.colliander@edu.stockholm.se

Catarina Sandberg    bitr. rektor           catarina.sandberg@edu.stockholm.se

Natasa Kolarevic       specialpedagog  natasa.kolarevic@edu.stockholm.se

Malin Helldén            skolsköterska      malin.hellden@edu.stockholm.se

Annika Steen             skolkurator          annika.steen@edu.stockholm.se

Helena Wikner          resurslärare
 

Skolhälsovården

Skolsköterska Malin Helldén 08-50844783 

tisdagar och fredagar

Skolkurator Annika Steen

076-1244769

tisdagar och fredagar

 

När barnen börjar i förskoleklass tar skolhälsovården (SHV) över från barnhälsovården (BVC) det förebyggande hälsoarbetet. Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och följer barnens hälsoutveckling ända tills de lämnar gymnasiet. Vårt arbete omfattar fortlöpande hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Vi är också rådgivande i frågor angående barns hälsa. Är Ert barn sjukt och behöver sjukvårdande insatser som mediciner eller provtagning, ska Ni vända er till Vårdcentralen.

Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som sjukvården i övrigt. Skolläkare är Maria Ronnerstam. Hon finns på skolan fredag förmiddag jämna veckor. Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Hälsobesök enligt fastställt program: År F – 3.

  • F-klass: Hälsoundersökning hos skolläkare, uppföljning av hälsouppgift, tillväxtmätning (längd och vikt), motorik- och ryggkontroll, syntest och vaccinationer mot mässling, påssjuka, röda hund och eventuella kompletterande vaccinationer.
  • Åk 1: Syn- och hörseltest. Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 2: Tillväxmätning (längd och vikt). Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 3: Eventuella uppföljande hälsobesök

Om det är något Du undrar över eller känner oro för, kontakta gärna skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorn omfattas av sekretesslagen.

Välkomna till skolhälsovården vid Karlbergs skola!

Dela: