Elevhälsan

Läsåret 2017/2018

Karlbergs skolas elevhälsoteam:

Carina Haglund skolkurator, carina.haglund@stockholm.se

Natasa Kolarevic specialpedagog, natasa.kolarevic@stockholm.se

Åsa Bergström skolsköterska, asa.lager-bergstrom@stockholm.se

Ulrica Colliander rektor, ulrica.colliander@stockholm.se

Mats Edlund bitr. rektor mats.edlund@stockholm.se

 

Skolhälsovården

Skolsköterska Åsa Bergström 076-8252248 

fredagar

Skolkurator Carina Haglund

08-50844785

tisdagar och fredagar

 

När barnen börjar i förskoleklass tar skolhälsovården (SHV) över från barnhälsovården (BVC) det förebyggande hälsoarbetet. Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och följer barnens hälsoutveckling ända tills de lämnar gymnasiet. Vårt arbete omfattar fortlöpande hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Vi är också rådgivande i frågor angående barns hälsa. Är Ert barn sjukt och behöver sjukvårdande insatser som mediciner eller provtagning, ska Ni vända er till Vårdcentralen.

Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som sjukvården i övrigt. Skolläkare är Maria Ronnerstam. Hon finns på skolan fredag förmiddag jämna veckor. Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Hälsobesök enligt fastställt program: År F – 3.

  • F-klass: Hälsoundersökning hos skolläkare, uppföljning av hälsouppgift, tillväxtmätning (längd och vikt), motorik- och ryggkontroll, eventuella kompletterande vaccinationer.
  • Åk 1: Syn- och hörseltest. Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 2: Tillväxmätning (längd och vikt). Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 3: Eventuella uppföljande hälsobesök
  • Åk 4:

Om det är något Du undrar över eller känner oro för, kontakta gärna skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorn omfattas av sekretesslagen.

Välkomna till skolhälsovården vid Karlbergs skola!

Dela: