Elevhälsa

Elevhälsoteamet

Karlbergs skolas elevhälsoteam:

Ulrica Colliander   rektor
Carina Haglund    skolkurator
Natasa Kolarevic  specialpedagog
Åsa Bergström      skolsköterska
Mats Edlund          bitr. rektor
 

 
Skolhälsovården

Skolsköterska Åsa Bergström

076-8252248
asa.lager-bergstrom@stockholm.se

Fredagar 8.00-16.30

Skolkurator Carina Haglund
 

08-50844785
carina.haglund@stockholm.se

Tisdagar 8.00-16.30
Fredagar 8.00-16.00
 

 

När barnen börjar i förskoleklass tar skolhälsovården (SHV) över från barnhälsovården (BVC) det förebyggande hälsoarbetet. Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och följer barnens hälsoutveckling ända tills de lämnar gymnasiet. Vårt arbete omfattar fortlöpande hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Vi är också rådgivande i frågor angående barns hälsa. Är Ert barn sjukt och behöver sjukvårdande insatser som mediciner eller provtagning, ska Ni vända er till Vårdcentralen.

Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som sjukvården i övrigt. Skolläkare är Maria Ronnerstam. Hon finns på skolan fredag förmiddag jämna veckor. Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Hälsobesök enligt fastställt program: År F – 3

  • F-klass: Hälsoundersökning hos skolläkare, uppföljning av hälsouppgift, tillväxtmätning (längd och vikt), motorik- och ryggkontroll, eventuella kompletterande vaccinationer.
  • Åk 1: Hörseltest. Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 2: Tillväxmätning (längd och vikt). Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 3: Eventuella uppföljande hälsobesök.

Om det är något Du undrar över eller känner oro för, kontakta gärna skolsköterskan.

Skolkurator

.

Välkomna till skolhälsovården på Karlbergs skola!

Dela: