Till innehåll på sidan

Bibliotek/Mediotek

Digitalisering och läslust

Under sommaren 2018 började vi bygga upp ett Mediotek/en makerspaceyta där vi samlat allt vårt programmeringsbara material. Vi har Legoprogrammering, Osmo, SpheroEdu, Bluebots, en greenscreen, en touchscreenskärm med mera. 
Det är ett rum som ska inspirera eleverna till digitalutveckling och kreativitet.
Tanken med Medioteket är att ytan ska vara till för alla elever på skolan under både skoltid och fritidstid.

Under 2019  blev även biblioteksdelen färdigställd med nya böcker och eleverna kan nu gå och låna böcker från skolans bibliotek.  Tanken är att miljön i biblioteket ska bidra till ökad läslust hos eleverna. 

Medioteket/biblioteket ska kunna användas till hel-/eller halvgrupp för alla årskurser på skolan.

Dela: