Till innehåll på sidan

Ansökan om ledighet

Ledigheter för elever

Utgångspunkten gällande ledigheter för elever på Karlbergs skolas är att eleverna går 178 dagar i skolan och är lediga 187 dagar.

Skolan äger kunskapsuppdraget och ansvarar för att eleverna når målen. 

Det är skolplikt för alla elever från förskoleklass och vi kommer inte godkänna några ledigheter som inte är av enskild angelägenhet eller har synnerliga skäl.

Anledningarna är många:

Läraren kan inte exakt planera vad som ska göras i klassen i förväg.
Genomgångar av utbildade lärare kan inte ersättas.
Många moment är svåra att ta igen.
Interaktionen i klassrummet kan aldrig tas igen.
När en elev är borta blir det alltid merarbete för läraren, skolan äger som sagt kunskapsuppdraget och ansvarar för att eleverna når målen, och vi värnar om alla pedagogers arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Enskild angelägenhet – tex en begravning

Synnerliga skäl – är starka, ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter.

Enskild angelägenhet och synnerliga skäl är inte skid- eller semesterresa.

Dela: