Om skolan

Karlbergs skola

”Så fort man kliver in blir man sedd och möts av en varm miljö” brukar besökare säga.

Karlbergs skola är den lilla skolan i den stora staden. Skolan är en F-3 skola med cirka 220
elever och cirka 40 anställda. Skolan är utspridd på flera adresser.

På Norrbackagatan 31-33 ligger enhet Karlberg. Där har vi tre klassrum och en större samlingssal, tillika matsal.
I anslutning till byggnaden ligger två av våra förskoleklasser.  

På Karlbergsvägen 86 ligger enhet Birka där vi har 5 klassrum, fördelade på två plan
och inrymda i Stiftelsen Birkagårdens fastighet.

Skolgården är ett grönområde omgärdat av flerfamiljshus vilket ger en lugn och trygg miljö. Skolgården är samtidigt en allmän park.

Skolan har ett eget tillagningskök där det lagas näringsriktig och god mat. Eleverna bjuds ofta på färskt nybakat bröd till maten. 

Fritidsverksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad med skolan. Med detta menas att fritids använder samma lokaler samt att
undervisning och fritidsverksamhet fungerar som en helhet. Fritidspersonalen följer elevernas hela dag och fungerar som ett stöd i klasserna,
något som skapar trygghet och arbetsro samt stärker undervisningens kvalitet. 

Verksamheten präglas av goda värden som exempelvis trygghet, trivsel, hänsyn, kamratskap och respekt.
Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet och hålls ständigt levande genom samtal och reflektion.
För elever och personal ska verksamheten kännas trygg och trivsam.

 

Stockholm 2015-05-14

Karin Nord
rektor

 

 

Dela:
Kategorier: