Elevhälsan

Läsåret 2016/2017

Karlbergs skolas elevhälsoteam:

Marianne Anjou, marianne.anjou@stockholm.se, skolpsykolog

Natasa Kolarevic, natasa.kolarevic@stockholm.se, specialpedagog

Marie Sundelius, marie.sundelius@stockholm.se, skolsköterska

Ulrica Colliander, ulrica.colliander@stockholm.se, rektor

Mats Edlund, mats.edlund@stockholm.se, bitr.rektor

 

Skolhälsovården

Skolsköterska Marie Sundelius 08 508 44 783

fredagar 8.00-16.30

Skolpsykolog Marianne Anjou

08 508 44 785
076 129 3854

fredagar 9.00-16.30

 

När barnen börjar i förskoleklass tar skolhälsovården (SHV) över från barnhälsovården (BVC) det förebyggande hälsoarbetet. Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och följer barnens hälsoutveckling ända tills de lämnar gymnasiet. Vårt arbete omfattar fortlöpande hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Vi är också rådgivande i frågor angående barns hälsa. Är Ert barn sjukt och behöver sjukvårdande insatser som mediciner eller provtagning, ska Ni vända er till Vårdcentralen.

Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som sjukvården i övrigt. Skolläkare är Maria Ronnerstam. Hon finns på skolan fredag förmiddag jämna veckor. Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Hälsobesök enligt fastställt program: År F – 3.

  • F-klass: Hälsoundersökning hos skolläkare, uppföljning av hälsouppgift, tillväxtmätning (längd och vikt), motorik- och ryggkontroll, eventuella kompletterande vaccinationer.
  • Åk 1: Syn- och hörseltest. Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 2: Tillväxmätning (längd och vikt). Eventuella uppföljande hälsobesök.
  • Åk 3: Eventuella uppföljande hälsobesök

Om det är något Du undrar över eller känner oro för, kontakta gärna skolsköterskan.

Skolpsykolog

Skolpsykologen finns på skolan på fredagar och erbjuder psykologisk kompetens för att underlätta lärandet för alla barn. Skolpsykologen ingår också i skolans krisgrupp.
Psykologen på Karlbergs skola ingår i skolans Elevhälsoteam och har en konsultativ roll till skolans personal och vårdnadshavare. Psykologen utreder ibland en elevs svårigheter och bistår till att en elev remitteras vidare vid behov.
Skolpsykologen omfattas av sekretesslagen.

Välkomna till skolhälsovården vid Karlbergs skola!

Dela: